Supert, nå starter jobben

Din underskrift på brevet til statsministeren hjelper, men for å gjøre stemmen din enda sterkere bør du dele kampanjen.

Skriv under på klimabrevet til statsministeren

Les brevet

Til statsministeren

Du vet at 2 graders global oppvarming vil gi alle unge mennesker større problemer enn du noen gang har opplevd.

Du vet at verden kommer til å bli 2 grader varmere enn normalen, om 30 år. Uten skikkelige klimakutt fra nå, vil det bli enda varmere enn 2 grader. Det vil true alt som du og jeg er glad i.

Det har aldri skjedd tidligere i menneskenes historie, at en generasjon så til de grader har skadet livsgrunnlaget for sine egne barn, slik du og din generasjon er i ferd med å gjøre.

Det er et svik mot dagens unge dersom dere fortsetter å pumpe opp enda mer olje og gass.

Hvis dere bryr dere om barna og ungdommene deres, så bruk heller penger og arbeidskraft på fornybar energi og klimavennlig teknologi.

Jeg krever at Norge gjør sitt bidrag til at verden ikke blir varmere enn 2 grader over normalen, og det betyr at Norge må kutte minst 2,5 millioner tonn av egne utslipp hvert eneste år fra og med 2018.

Du og regjeringen må gjøre det enkelt og billig å leve klimavennlig, og dere må gjøre det dyrt og vanskelig å forurense med klimagasser.

F#ck Fossils

Engasjer deg for et levelig klima

Disse jobber for et levelig klima

Er du under 25 år er Natur og ungdom en perfekt organisasjon å bli medlem og aktiv i. De har kjempet hardt for at politikere skal ta klimaendringene på alvor. De er heller ikke redde for å bruke tydelige demonstrasjoner for å få gjennom poenget.
Greenpeace er den eneste politisk og økonomisk uavhengige miljøorganisasjonen i Norge. De er ikke redde for noen, og siden de også er en global organisasjon kan de få til store systematiske endringer som få andre kan klare.
Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge, som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har de fokus på klima og miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og urbanisering.
Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Vi har 26.000 medlemmer, og fokuserer spesielt på forholdene i tekstilindustrien, miljøvennlig mat, og mer etiske investeringer i fond og privatbanker.
Naturvernforbundet er Norges største demokratiske natur- og miljøorganisasjon. Har lokallag over hele landet og jobber mye også med klima.
Bellona jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår.
ZERO er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippsfrie energiløsninger og andre gode klimatiltak.
Besteforeldrenes klimaaksjon samler godt voksne mennesker som er bekymret for levevilkårene på jorda for framtidige generasjoner.
WWF jobber over hele verden for å stanse dagens naturødeleggelser og for å skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Krav til skoler

 1. Undervisning om løsninger på klimaproblemet.
 2. Undervisning om hva som kan bli konsekvensene av 2, 3 og 4 graders global oppvarming.
 3. Undervisning om årsakene til klimaproblemene.
 4. Undervisning om hvordan klimaet påvirker folk i andre deler av verden.
 5. Skolen min skal skal gjøre alt de kan for å kutte sitt eget klimautslipp.
 6. Skolen min skal gjøre det enklere for elever og lærere å sykle til skolen.

Krav til foreldre

 1. Kjør kollektivt.
 2. Ikke fly når dere ikke må. Vi kan ta toget for å se et annet land. Vi kan ha ferien i Norge. Vi kan dra på fjellet, til sjøen, til Lofoten, til Femunden eller Arendal.
 3. Kjøp solceller til hustaket, eller på blokka.
 4. Minst en kjøttfri dag i uka. Vi får det alle mye bedre med kjøttmiddag maks 3 dager i uka.
 5. Ikke kjøp ting vi egentlig ikke trenger.
 6. Si at de skal ringe til sitt politiske parti og kreve en klimapolitikk som gir 2,5 millioner tonn CO2 mindre i utslipp pr år fra og med 2018 (sitt gjerne ved siden av dem når de ringer, så de ikke feiger ut).
 7. Kjør foreldrene dine eller hele familien gjennom en klimakalkulator. Finn ut hva som gir familiens største utslipp gjennom et år. Bruk gjerne NRK Viten sin klimakalkulator.
 8. Bruk strømmen smart. Ikke ha på lys og varme i rom vi ikke bruker.
 9. Hvis de absolutt må kjøpe bil må det være en elbil.